کلاس های آموزش موسیقی - هارمونی

تابستان 1397

 

کلاس های آموزش گیتار

استاد فرزین طهرانیان

 

آموزش موسیقی به کودکان

کلاسهای آموزش موسیقی به کودک در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به صورت گروهی و خصوصی ، یک و دو روز در هفته تشکیل میشود.

کلاس های آموزش تنبک

استاد محمد اسماعیلی