کلاس های آموزش موسیقی - هارمونی

تابستان 1397

کلاس های آموزش تنبک

استاد محمد اسماعیلی

 

 

کلاس های آموزش گیتار

استاد فرزین طهرانیان

 

آموزش موسیقی به کودکان

کلاسهای آموزش موسیقی به کودک در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به صورت گروهی و خصوصی ، یک و دو روز در هفته تشکیل میشود.