کلاس های آموزش گیتار

استاد فرزین طهرانیان

 

کلاس های آموزش تنبک

استاد محمد اسماعیلی

 

آموزش موسیقی به کودکان

کلاسهای آموزش موسیقی به کودک در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به صورت گروهی و خصوصی ، یک و دو روز در هفته تشکیل میشود.