آقای محمد امین اکبر پور

مدرس تار و سه تار

 

محمدامین اکبرپور

مقدمات موسیقی را از سال 68 با ساز تنبک آغاز نمود و از سال 70 تار و سه تار را نزد اساتید : زیدالله طلوعی ، کیوان ساکت ،داریوش طلایی ، داریوش پیرنیاکان فراگرفت.

سال78 وارد دانشکده هنر شد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی موسیقی گردید،همزمان درسال 79 به عنوان عضو پیوسته وارد مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایرانی شد و در آنجا از محضر اساتیدی چون:مجید کیانی،علی بیانی،و مرحوم محمدعلی حدادیان کسب فیض نمود.

از سال84تا92به فراگیری تار نزد استاد محمدرضا لطفی مشغول شد.

ازمهمترین فعالیت های او علاوه برتدریس تشکیل گروه همنوازان سایه در اسفند 78و اجرای چندین کنسرت در تهران وشهرستان ها و جمع آوری آلبوم های گلفرش و گلبانگ و سروشان میباشد.

هم چنین افتخارهمکاری درمکتب خانه ی میرزاعبدالله به عنوان مدرس و گروه بازسازی شیدا به سرپرستی استاد محمدرضا لطفی را دارد که در دو آلبوم یادواره ظلی(اصفهان و چهارگاه) و کنسرتهای کاخ گلستان و فرهنگسرای نیاوران افتخار همکاری داشته است.

از دیگر فعالیتهای وی همکاری درآلبوم های گاهی سه گاهی و قصه آفاق میباشد.