آقای محسن بیگلری

مدرس نی

 

تحصیلات :

- لیسانس فیزیک

- فوق لیسانس موسیقی - نوازندگی نی

 

فراگیری کار هنری را از سال 1368 نزد استاد کیانی نژاد آغاز کرد .

از سال 1372 نزد استاد کسایی به مدت 11 سال بهره برد و سبک نوازندگی وی بیشتر متمایل به سبک استاد کسایی می باشد.

بمدت 2 سال در دانشگاه در محضر استاد افشارنیا یادگیری ساز نی را ادامه داد.

و از سال 1376 از محضر استاد حسن ناهید نیز بهره برد.

 

سوابق اجرایی


وی اجراهای متعدد داخل و خارج از کشوراز سال 1372 تا به امروز بصورت تکنوازی و گروهنوازی داشته است که میتوان به اجرای برنامه تکنوازی نی در یزرگداشت استاد حسن ناهید اشاره کرد.

و همکاری در اجرای برنامه با گروههای وزیری (استاد ساکت) ، همکاری باگروه آقای معتمدی و خانم ذاکری و ...

 

سوابق تدریس


مدرس موسیقی در آموزشگاههای موسیقی درجه یک تهران  ( آموزشگاههای موسیقی ظریف، وزیری، سرایش ، ترانه، آفاق ، گلهای هنر و ...)