آقای علیرضا خلج اسماعیلی

آموزش ویولن

 

آقای علی صالحی پور

آموزش ویولن و ویولن آلتو (ویولا)

 

آقای حمید ابوالقاسمی

مدرس گیتار 

محمدامین اکبرپور

آقای محمد امین اکبر پور

مدرس تار و سه تار

احسان صبوحی

آقای احسان صبوحی

مدرس تئوری و سلفژ - اصول آهنگسازی (هارمونی و کنترپوان)

آقای مجید اسماعیلی

مدرس ویولنسل

نادر مشایخی

نادر مشایخی

مدرس مستر کلاس های رهبری ارکستر و آهنگسازی

آقای منصور دریاباری

مدرس کلاس آموزش سنتور

 

محمد اسماعیلی

 

استاد محمد اسماعیلی

نوازنده و مدرس کلاس تنبک

 آقای محسن الهامیان

مدرس تئوری موسیقی، سلفژ، هارمونی، فرم 

 

 

آقای علی انیسی

مدرس پيانو ، سلفژ و صداسازی، آواز

 

آقای علیرضا حاجی طالب

مدرس آواز سنتی

آقای هادی فدایی

آموزش سه تار و تار 

 

خانم الهه مهرداد

مدرس موسیقی کودک ( به شیوه ارف ) و ویولن ( تخصصی کودکان )

 

 

آقای امیرحسین عرب پور

مدرس تنبک

 

امیر حسین عرب پور

29/9/1354تهران

نوازنده و مدرس تنبک

خانم فرناز خیابانی

مدرس گیتار کلاسیک

 

آقای محسن بیگلری

مدرس نی

آقای فرزین طهرانیان 

مدرس گیتار کلاسیک