دومین جشنواره موسیقی...

 

دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد از سوی اداره کل فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد و خانه موسیقی ایران برگزار خواهد شد.

اداره کل فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد با همکاری خانه موسیقی ایران و چند نهاد دیگر دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد را نیمه دوم بهمن ماه سال نود و هفت برگزار خواهد شد. این جشنواره ویژه هنرجویان موسیقی است و دارای بخش های تک نوازی، دونوازی و اجرای گروهی می باشد که  گروه ها و افراد متقاضی با توجه به پیشینه اجرایی خود پس از ارزیابی در این جشنواره به رقابت می پردازند.

متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند پس از دریافت فراخوان جشنواره و مطالعه آئین نامه، فرم های مربوطه را به همراه نمونه آثار خود به دبیرخانه جشنواره فرستاده و یا به طور حضوری برای ثبت نام اقدام کنند.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا پایان آذر نود و هفت خواهد بود و اولویت با افراد و گروه هایی است که زود تر برای ثبت نام اقدام کرده اند. همچنین پس از مرحله داوری در دی ماه، آیین پایانی با معرفی برگزیدگان جشنواره در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد، خانه موسیقی ایران و موسسه نوای شیدایی برگزار می شود.