رییس گروه امور موزه‌های ...

 

رییس گروه امور موزه‌های خراسان‌ رضوی گفت: می پندارم که تا دو ماه آینده مجسمه‌های اساتید موسیقی مقامی خراسان‌ رضوی آماده خواهد بود و ما این‌ مجسمه‌ها را در موزه‌های این شهرستان‌ها به نمایش خواهیم گذاشت.

محمدرضا پهلوان درباره ساختن مجسمه‌های اساتید مقامی استان و استاندارد بودن آن‌ها گفت: مجسمه هشت استاد موسیقی مقامی استان خراسان‌رضوی را سفارش دادیم که یکی از آن‌ها مجسمه استاد نبی‌پور است و در بین این اساتید موسیقی مقامی دو تن شان زنده هستند و شش تن دیگر در گذشتند.

وی ادامه داد: عثمان محمد پرست و فاروق‌ کیانی اساتیدی هستند که زنده بوده و مجسمه‌ ساز از صورت استاد فاروق‌ کیانی قالب‌برداری کرده اما به دلیل کهولت استاد عثمان محمد پرست، نتوانسته روی صورتش کار کند و با تصویر این فرآیند صورت می پذیرد.

اساتید دیگر موسیقی مقامی، محمدحسین یگانه، حاج قربان سلیمانی، استاد پورعطایی، استاد شریف‌زاده و استاد سمندری جزو شش تنی هستند که قرار است مجسمه‌هایشان ساخته شود و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده این مجسمه‌ها آماده خواهد بود و این‌ها را در موزه‌های این شهرستان‌ها به نمایش خواهیم گذاشت.

پهلوان گفت: مجسمه‌های حاج قربان سلیمانی و استاد یگانه در موزه قوچان به نمایش درخواهد آمد، مجسمه‌ استاد پورعطایی در تربت‌جام، استاد شریف‌زاده و استاد سمندری هم به دلیل این‌که در باخرز برایشان موزه نداریم، به احتمال قوی، مجسمه‌هایشان در موزه تربت‌جام به نمایش درخواهد آمد.

او درباره استاندارد ساخته شدن این مجسمه ‌ها افزود: این مساله بستگی به این‌ دارد که استاندارد را چه چیزی تعریف کنیم. پیمانکار و طرف قرارداد ما استاد نظری است؛ کسی که سال‌ها برای موزه‌های ایران کار کرده است؛ یعنی اگر بخواهیم نام نخستین در این پیشه را بیاوریم که با حوزه میراث‌ فرهنگی در موزه‌های مردم‌شناسی پویایی داشته، نام استاد نظری را می‌آوریم؛ ضمن این‌که او بسیار روی شبیه ‌سازی چیره دست است.

پیمانکارهای دیگری را داشتیم که مجسمه یا مانکن‌های مومی‌ واکسی را می سازند اما در حوزه میراث ‌فرهنگی که تا کنون تجربه داشتیم، استاد نظری بهترین هستند؛ هرچند که ممکن است در این زمینه‌ها شیوه های گوناگونی وجود داشته باشد.