خانه موسیقی ایران...

 

خانه موسیقی ایران با هدف پشتیبانی از اجرای زنده گروه ها و هنرمندان مستعد و جوان در سبک های مختلف موسیقی فراخوانی را پخش کرده است.

هنرمندان و گروه هایی که آمادگی اجرای برنامه دارند می توانند تا پایان شهریور ماه با ارسال نمونه صوتی تصویری اثار خود، اطلاعات گروه و در خواست خود را برای اجرای این کنسرت ها به خانه موسیقی ارسال کنند.

 این کنسرت ها در نیمه دوم سال ۹۷ برگزار می شود. ضمن اینکه اولویت با گروه هایی است  که زودتر آمادگی خود را اعلام و نمونه اجرایی خود را  به روابط عمومی خانه موسیقی فرستاده باشند.