فرهاد نظری روز پنجشنبه درباره وضعیت کنونی پرونده ساز عود ...

 

فرهاد نظری روز پنجشنبه درباره وضعیت کنونی پرونده ساز عود به عنوان میراث مشترک پیشنهادی ایران و کشورهای همسایه به سازمان جهانی یونسکو اظهار داشت: برای پرونده عود با برخی کشورهای همسایه که تاریخچه عود دارند، رایزنی کردیم.

وی تاکید کرد: خانه موسیقی، مرکز میراث ناملموس و پژوهشگاه میراث فرهنگی ما را در پیش برد این پرونده پشتیبانی می کنند.

نظری تصریح کرد: یکی از معیارهای ما برای ارائه پرونده های ثبت به سازمان جهانی یونسکو انتخاب آثاری است که با دیگر کشورها آن را سهیم هستیم تا فرایند ثبت را به صورت مشترک انجام دهیم.

وی افزود: هم رویکرد ما و هم کنوانسیون 2003 سازمان جهانی یونسکو، بر پایه فرهنگ‌ها و نزدیک شدن کشورها به یکدیگر است؛ از این رو، ما نیز به دنبال این هستیم که این ریشه‌ها را با پیمان های مشترک معرفی کنیم.

مدیرکل ثبت آثار گفت: از هر فرصتی برای نشان دادن این پیوند و گفتگوهای فرهنگی بهره می بریم به گونه ای که در مدت دو سال گذشته، با دیگر کشورها آثار مشترکی در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رساندیم.

وی تاکید کرد: سیاست ما این است آثاری را برای ثبت جهانی معرفی کنیم که نشان دهنده گونه ای از فرهنگ ایران باشند و بتوانند فرهنگ غنی ایران را نمایندگی کنند.

نظری گفت: آثاری که نشان از همبستگی ملی دارند و روحیه پرستارانه ایرانیان از محیط زندگی پیرامونشان را به نمایش بکشد، در اولویت برنامه های ما هستند.

داریوش پیرنیاکان عضو شورای عالی خانه موسیقی و سرپرست تیم تهیه کننده و تدوین پرونده ثبت عود در رویدادی در24 مرداد در برنامه رونمایی از لوح ثبت جهانی ساخت و نواخت کمانچه گفته بود: از یک سال و نیم پیش شروع به ثبت پرونده ساز عود کردیم و پرونده آن نیز آماده شده است. با توجه به اینکه این ساز در منطقه هم وجود دارد، با کشور سوریه صحبت کردیم که اگر تمایل دارند، مدارک لازم را برای ثبت مشترک بفرستند. اما از طرف آنها فقط دو قطعه عکس ارسال شد.

به گفته وی، با ترکیه هم برای ثبت جهانی این ساز در پرونده مشترک رایزنی شده تا اگر تمایل دارد با ایران سهیم شود. ما تلاش می‌کنیم تا تمام سازهای ایرانی اعم از فولکلوریک و سازهای شهری را ثبت جهانی کنیم.