دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی گفت: اصلاح اساسنامه خانه موسیقی ضروری است و باید در نخستین مجمع عمومی فوق العاده خانه موسیقی مطرح و به رای گذاشته شود.

 

 

داریوش پیرنیاکان افزود: هر تغییر و اصلاح اساسنامه خانه موسیقی را باید در مجمع عمومی خانه موسیقی پیشنهاد داد و سپس پس از رای گیری، تصویب شود.

وی اظهار داشت: شورای عالی خانه موسیقی در آخرین جلسه خود، پیشنهاد کرد بندی به اساسنامه خانه اضافه شود که طبق آن اعضای هیات مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی عضو این هیات شوند اما پس از یک دوره فترت، نامزدی مجدد آنها برای عضویت در این هیات مدیره بلامانع استسخنگوی شورای عالی خانه موسیقی گفت: این جز بندهایی است که در اساسنامه باید اصلاح و گنجانده شود.

پیرنیاکان همچنین یادآور شد که اصلاح اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ثبت شود تا لازم الاجرا گرددبه گفته وی، موضوعات دیگری هم در شورای عالی خانه موسیقی مطرح بود و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت که از آن جمله می توان به اوضاع جاری موسیقی کشور، ارکسترها و ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد.

دبیر شورای عالی خانه موسیقی همچنین اظهار داشت که هر دوره هیات مدیره خانه موسیقی 4 ساله است. در جلسه شورای عالی خانه موسیقی، فرهاد فخرالدینی رییس شورا، حسن ریاحی، داود گنجه ای، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان از اعضای شورای عالی خانه موسیقی و حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه حضور داشته اند.