"کوروش کبیر" یک پوئم سمفونی است که توسط لوریس چکناواریان خلق شده‌ سات. در این اثراز آثار تاریخ نویسانمانند گزنفون و هرودوت بهره گرفته شده‌ و کل داستان کوروش در سه قسمت و ۱۶ قطعه بیان شده است.

لوریس چکناوریان درباره این اثر گفت :  سمفونی کوروش کبیر حاصل سال‌ها مطالعه در تاریخ است که ایده نگارش آن از زندگی کورش کبیر به‌دست آمده و تلاش کردیم با این اثر، دِین خود را به میهن‌مان ادا کنیم. پوئم سمفونی کوروش کبیر شرح تحولات دوران ایران باستان از زبان کوروش کبیر به زبان موسیقی است که امیدوارم با این اثر جهانیان کوروش کبیر را به‌عنوان یک شخصیت بزرگ ایرانی، بشناسند.

چکناواریان در ادامه افزود: به عنوان یک ایرانی اصیل همواره درصدد بودم تا این سمفونی را بنویسم وبالاخره پس از 3 سال نگارش آن را به پایان رساندم، چون قطعات کلاسیک به سبب ظرافت بسیار، مستلزم وقت فراوانی است. به همین دلیل که این آثار برای جاودانگی و مانایی خلق می‌شوند. موسیقی به‌ عنوان یکی از ابزارهای فرهنگ‌ ساز و زبان مشترک مردم جهان می‌تواند زمینه ارتقا فرهنگ ایران و انتقال پیام صلح و دوستی در سطح بین‌المللی را فراهم کند.

"سیل و تاک"، "نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران"، "ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش"، "دومین رؤیای آستیاگ: سیل"، "زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا"، "کودکی کوروش در میان شبانان دشت: داستان شبانی" "خشم آستیاگ و مجازات کردن هارپاگ"، "نبرد پاسارگاد"، "کوروش، شاه شاهان"، "نوروز، روز سال نو: اجتماع شهریاران"، "عشق کوروش و کاساندرا" "دختر فرناسپ"، "ازدواج شاهانه"، "نبرد تیمبرا: کوروش"، "داینو، نیایش اسیران یهودی بابل: سرود عید فصح"، "ورود پیروزمندانه کوروش به بال"، "منشور حقوق بشر کوروش" عناوین قطعات این اثر می باشند.

سمفونی کورش کبیر، از خواب پدر بزرگ کوروش آغاز و با صدور منشور حقوق بشر پایان می‌یابد. سمفونی کوروش کبیر بار اول در روز ۱۰ اوت همزمان با آمدن منشور حقوق بشر به ایالات متحده در سانفرانسیسکو اجرا شد.