تیزر مستند شجریان از سپیده تا فریاد با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان استاد آواز ایرانی منتشر شد

 

 

 

شجریان
شجریان

 

 

 

بنا به گزارش رسیده، از سپیده تا فریاد به کارگردانی مهدی طوسی و تهیه کنندگی امیرحسین زحمتکش روایت بخشهایی از زندگی هنری، اجتماعی و سیاسی شجریان در گفتگو با افرادی همچون حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان و علیرضا نوربخش است

 حمیدرضا بوالی و یاسر شیخی یگانه از دیگر عوامل ساخت این مستند هستند که در حوزه نویسندگی و  مصاحبه های این مستند نقش داشته انداین مستند از 30 و 31 اردیبهشت ماه بصورت وی او دی و از طریق سایت های معتبر فروش فیلم در فضای مجازی منتشر میشود.

  لیایی، هنرمند گرافیست، پوستر از سپیده تا فریاد را طراحی کرده و مرکز تامین و پخش سوره وابسته به مرکز مستند حوزه هنری هم بعنوان مجری تبلیغات و توزیع رسانه ای با این مستند همکاری دارد.