مهران خانزاده

مهران خانزاده

نوازنده و مدرس عود

 

فارغ التحصیل هنرستان و دانشجوی کاردانی موسیقی

هنرآ موخته نزد آقای علی پژوهشگر،خانم نگار بوبان، آقای محمد فیروزی و کلاس ردیف استاد محمد رضا لطفی

فعالیتها

1-مدرس هنرستان

2- شرکت در جشنواره موسیقی فجر سال 91

3- رتبه دوم جشنواره موسیقی جوان بخش تکنوازی سال91

4- رتبه دوم جشنواره شمسه بخش گروهنوازی سال91

5- همکاری با گروه ژوله، سرشک، گردانیه و ارکستر هنرستان سال 92

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2017  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -    طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد
{