علیرضا حاجی طالب

آقای علیرضا حاجی طالب

مدرس آواز سنتی

 

 

سوابق آموزش آواز

- از سال 1368 شروع به فراگیری ردیف ( عبدالله دوامی) نزد استاد محمود مخدوم به روایت نصرالله ناصح پور

- شیوه آوازی حسین طاهرزاده نزد استاد محسن کرامتی

 استاد آواز

فعالیتها و آثار

- اجراهای متعدد با گروههای کیهان ، هزاردستان، طیفور، همنوازان سایه در داخل و خارج از کشور

- آلبوم گلفرش

- آلبوم گلبانگ

- آلبوم سروشان

و آلبوهای دلبانگ ، نو بانگ و نصیر خوانی در دست انتشار

 

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد