حمید ابوالقاسمی

 

آقای حمید ابوالقاسمی

مدرس گیتار 

 

لیسانس موسیقی

سبکهای پاپ ، راک ، جاز ، فانک ، فیوژن و ...

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد