برنامه کلاسها

برنامه کلاسها

 

آموزش سازهای ایرانی ( سنتی ) و آواز

آموزش سازهای غربی ( کلاسیک- جز- راک – پاپ و ... )

 

آموزش تار

شنبه

دوشنبه

 

آموزش ویولن

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آموزش سه تار

شنبه

دوشنبه

 

آموزش ویولنسل

شنبه

چهار شنبه

 

آموزش دف

شنبه

 

آموزش پیانو

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

آموزش تنبک

سه شنبه

پنجشنبه

 

آموزش گیتار

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آموزش نی

یکشنبه

 

رهبری ارکستر

آهنگسازی

تاریخ موسیقی

سازشناسی و ارکستراسیون

پنجشنبه و جمعه

 

آموزش عود

شنبه 

 

مدرسه آهنگسازی

شنبه

  

 

 

آموزش صداسازی و آواز پاپ

چهارشنبه

سه شنبه

 

آموزش تئوری موسیقی و سلفژ

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آموزش آواز سنتی

دوشنبه

 

آموزش آهنگسازی

شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آموزش موسیقی کودکان ( ارف ) : هر روز هفته

بلز و فلوت ریکوردر

کلاسهای گروهی و خصوصی- با امکان انتخاب کلاسهای دو یا سه روز در هفته-

 

 برای اطلاع دقیق تر از روزها و ساعات کلاس با دفتر آموزشگاه تماس بگیرید . تلفن : 88171230 - 88171377 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد