بررسی آثار طلایی توسط کیانی، علیزاده، فاطمی و تهماسبی

آثار داریوش طلایی با حضور مجيد کيانی، حسين عليزاده، ساسان فاطمی و ارشد تهماسبي ...

 

 

داریوش طلایی - آموزشگاه موسیقی11 خرداد ماه جاری در فرهنگستان هنر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پژوهشکده فرهنگستان هنر برنامه چهارمين نشست در مکتب هنرمندان معاصر ايران را با عنوان شرح احوال و آثار استاد داريوش طلایی برگزار می کند.

در این نشست که 11 خردادماه از ساعت 30/16 آغاز می شود مجيد کيانی، حسين عليزاده، ساسان فاطمی و ارشد تهماسبي درباره احوال و آثار داريوش طلایی سخن خواهند گفت. شرح احوال و آثار استاد داريوش طلایی در تالار ايران فرهنگستان هنر واقع در خيابان ولی‌عصر

 

 

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد