فریدون آسرایی: ترانه‌های سفارشی خوب از آب در نمی‌آید

 ترانه باید از دل و تفکرات ترانه‌سرا درآید تا مخاطب نیز آن را بپسندد.

 

 

فریدون آسرایی در خصوص ورود مسائل اجتماعی در آثار موسیقیایی گفت: همه‌ مسائل به یکدیگر مرتبط است و استفاده از مسائل اجتماعی در موسیقی بستگی به خواننده دارد، زیرا برخی از خوانندگان تنها آثار اجتماعی، برخی دیگر نیزخط‌مشی خاصی برای انتخاب ترانه دارند و بعضی از خوانندگان دیگر هر ترانه‌ای را که می‌پسندند، انتخاب و اجرا می‌کنند. به کار بردن مسائل اجتماعی در ترانه اجبار نیست و لیکن من سعی می‌کنم در آلبوم‌هایم علاوه بر ترانه‌های عاشقانه مثبت از ترانه‌های اجتماعی نیز استفاده کنم.

وی عنوان کرد:‌ از نظر من ترانه برآمده از دل و تفکرات خود ترانه‌سرا با هر مضمونی، مخاطب نیز آن را می‌پسندد و لیکن در صورت سفارشی بودن ترانه، اثر خوب از آب در نمی‌آید.

 

 

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد