مترونوم آنلاین

مترونوم آنلاین: با کلیک بر روی تمپو مورد نظر، میتوانید از این متونوم استفاده کنید.

دیاپازون آنلاین : همچنین برای کوک کردن ساز خود، با کلیک برروی A440 ( یا A4 ) میتوانید نت لا 440 را داشته باشید.

 

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد