مستر کلاس رهبری ارکستر

مستر کلاس رهبری ارکستر در
آموزشگاه موسیقی 
محمد اسماعیلی

مدرس : نادر مشایخی

طول دوره : هر ترم 12 جلسه

تاریخ شروع دوره : هفته اول تیرماه روزهای جمعه

در دوسطح مبتدی و پیشرفته

با توجه به محدود بودن تعداد شرکت کنندگان ، در صورت تمایل به حضور در این مستر کلاس ویا کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی ، شماره 88171230 یا 88171377 تماس حاصل نمایید.

 

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2017  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -    طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد
{